רפת גן

 

רפת גן היא שותפות של גבעת ברנר ונגבה. השותפות הוקמה בדצמבר 2005.

ברפת כ – 600 חולבות וכן עגלות ועגלים סה"כ כ - 1060 ראש בקר.

רפת חלב. 3 חליבות בכל יום.

צוות העובדים הוא מהקיבוצים גבעת ברנר ונגבה.

רכז  ענף רפת גן – אבנר זקס


חדשות באתר

כניסה למערכת
:שם
:סיסמא

mali@negbabiz.co.il  קיבוץ נגבה 79856 טלפון:08-6774711 פקס:08-6774305  מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט