קיבוץ נגבה
חסר רכיב

פרוטוקול מפגש חברים בנושא החינוך החברתי

12/09/2019

12/9/19

 

הנדון: אסיפת חברים החינוך החברתי – סיכום

 

שם: אגודת מתיישבי נגבה – ח.פ -570447894

כתובת: קיבוץ נגבה ד.נ. שדה גת 79856

תאריך האסיפה: 12.9.19

מהות המפגש – הצגת תקציב המערכת והיכרות של מנהל החינוך

מוזמנים: כלל חברי האסיפה, מנהלת הגיל הרך, ועד האגודה, מנהלת החינוך

מזכיר – רונן דגמי

יו"ר – ניר לבנה

חברים נוכחים: 21

 

1.       בתאריך ה- 12/9/19 התקיימה אסיפת חברים לשם הצגת מנהל החינוך החברתי ועיקרי תקציב המערכת לצד חישוב עלויות הבתים לתש"פ. 2 .מסמכים נלווים – מצגת מנהל הקהילהhttps://www.negba.org.il/media/sal/pages/328/f38/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%2012.9.pdf.

2.       להלן עיקרי הנושאים שהוצגו:

                                             א.         מנהל החינוך החברתי מר דודו עזרא הציג את עצמו, את תפיסת החינוך ועדכונים מפתיחת המערכת לצד מבנה הבתים והצוותים.

                                             ב.         מנהל הקהילה הציג את עלויות המערכת המפורטות – במיקוד של שכבת א' + ד'-ה' (לשם המחשת מבנה התקציב)

                                              ג.          התייחסות הורים ומענה לשאלות.

3.       עדכונים להורים שעלו בשיח:

                                 א.         הצורך בהרחבת הרישום של ההורים למערכת  – נכון להיום, קיים פער רישום בשכבות ד'+ה', אנו קוראים להורים להירשם למערכת ולהיות חלק מהפתרון לשימור הקהילה. לצד בקשה זו, וועד האגודה רואה את החינוך החברתי כאינטרס קהילתי, ולכן הוחלט לאחר לבטים רבים לתמוך את המערכת במעל 200,000 ₪ בשנה, מתוך כוונה להקל על ההורים בתשלומים השוטפים.

                                 ב.         הוצגו מבנה הבתים והצוותים – ראה מצגת.

                                  ג.          מנהלת המערכת עדכן כי השנה שכבת א' נכנסה למבנה תמרים הישן, ליצירת מעבר עדין והדרגתי ממסגרת הגן למערכת החברתית, שובץ צוות עם ניסיון רב שתואם את הצרכים של אותה שכבה.

                                 ד.         שכבת ב' + ג' בבתים נפרדים – כפי שתוכנן.

                                 ה.         שכבת ילדי ד' + ה' – שובצו באותו בית, כאשר בשכבת ד' ישנם 11 ילדים ובשכבת ה' רשומים 14 ילדים. המיצוי של הנרשמים נמוך ומהווה אתגר תקציבי. ישנן בקשות מההורים לאפשר לשכבת ד' רישום של 3 ימים.

                                  ו.          הפצת סקר – הופץ סקר להורים ביחס לסעיף הקודם. עולה כי רוב ההורים לא התייחסו לסקר ולכן לא ניתן במפגש הנוכחי להבין משמעויות ולבחון אופציה אחרת לניהול מסלולים אחרים.

                                  ז.          שכבת ד' רישום ל- 3 ימים בלבד – למען הסר ספק, הרישום אותו אנו בוחנים הם 3 ימים בשגרה ובחופשות ללא אפשרות הרחבה.

                                 ח.         מועדי כניסה ויציאה למערכת – המועד הראשון לכניסה ויציאה הנו 1/4/2019 טרם חופשת הפסח. הורים שיכנסו למערכת בחודש זה, ישלמו תשלום כניסה שטרם הוחלט על ידי מנהלת, ותשלום מלא בהתאם למסלול שיקבע. הרישום מהווה התחייבות עד סוף אוג' 2020.

                                 ט.         נעורים – יפתח עפ' דרישת ההורים. בקרוב יחל רישום לנעורים, ואנו נתאים את השעות והמבנה בהתאם לשומר הצעיר וצורכי המערכת. דודו עדכן כי קיים מדריך בתהליכי גיוס, אך הדבר מחייב הירתמות של ההורים ונכונות להירשם לנעורים כתנאי לפתיחת המסלול.

                                  י.          ספק המזון – החל מתחילת נוב' המערכת עוברת לספק מזון חדש – קייטרינג אור הנר.

                                יא.        חיובי הורים – יבוצעו בתחילת כל חודש, אנו קוראים להורים להסדיר את התשלומים בהקדם למשך כלל התקופה (בעיקר לאילו שמשלמים בהמחאות).

                                יב.        שכבת א' - ג' - קייטנת בית הספר של החופש הגדול תהיה חלק מתוכנית החופש של הבתים, המימון הנו ע"ח מערכת החינוך ומגולם במחיר.

4 .להלן עיקרי הנושאים שהועלו על די החברים:

א.      עלו חששות לעניין יציבות המערכת – דודו הרחיב את התהליכים אותם הוא רואה בעת הקרובה ליצירת יציבות.

ב.      הורי שכבת ד' ביקשו לבחון מסלול של 3 ימים בלבד – ראה סיכום.

ג.        עלתה סוגיית השילוב של בני המושבים בשנה הבאה בנגבה – עדכנו כי הנושא נמצא בתחילתו וקיימת בחינה לשילוב המועצה בניהול המערכת.

ד.      ביקשו ההורים לקיים בחינה של רישום לנעורים כבר בתקופה הקרובה – בחודש הקרוב נמצא להורים עם הצעה לנעורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       סיכום:

         א.         יופץ סקר עדכני להורי ד' + ה' לבחון מסלול אחר. התנאי הנו עמידה בעדי התקציב, ומתוך כך רישום רחב יותר של הורי ד'. השיקול יהיה כלכלי בלבד.

         ב.         חומרי המצגת יועלו לאתר נגבה, ראו קישור מעלה.

          ג.          יהיו מפגשי הורים מול המדריכים בבתים, הנושא יפורסם על ידי מנהל המערכת.

 

6.       אנו מודים להורים על השיח, מקווים ופועלים ליצירת מערכת חינוכית איכותית ויציבה, על ידי שותפות, נכונות להירתם וסבלנות.

 

 

 

_____________________                                                                    _________________

חתימת יו"ר האסיפה                                                                                      חתימת האגודה

 

 

חסר רכיב