קיבוץ נגבה
חסר רכיב

בחירות לוועד האגודה - 2021-2023

05/10/2020

 

לכבוד,

חברי האגודה

4/10/20

 

הנדון: בחירות לועד האגודה - "קול קורא" לציבור החברים

 

 

בהתאם לתקנון האגודה, הועד המנהל נדרש להיבחר אחת לשנתיים, כאשר המועד הצפוי הנו נוב' השנה. לפיכך,  תקיים האגודה בחודש נובמבר מפגש חברים להצגת מועמדיה לבחירות, ובסמוך לזה, ככל שיאושר באספה, תתקיים הצבעה בקלפי.

ועד מקומי - מתוך אותם חברי ועד האגודה, יבחרו 3 חברי קיבוץ לשמש כחברי ועד מקומי, כאשר יו"ר ועד מקומי הנו חבר קיבוץ, אשר בנוסף יהיה חבר מזכירות.

 

הרכב  ועד האגודה (7-9 חברים)

2 חברי קיבוץ - אשר יקבעו על ידי  המזכירות, אחד מהחברים יעלה כמעומד ליו"ר ועד מקומי של נגבה.

2 חברי אגודה שאינם חברי קיבוץ - לכל הפחות שניים.

 

בחירת יו"ר האגודה

תפקיד יו"ר האגודה פתוח לכלל החברים, לרבות שאינם חברי קיבוץ. תפקיד היו"ר, יהיה על מקום חבר ועד, כאשר המתמודדים על תפקיד היו"ר יעלו להצבעה בקלפי (אותה הצבעה).

 

תפקידי הועד

1.       גיבוש תכנית אסטרטגית קהילתית כוללת לאגודה, תוך שימת לב לצרכים הקהילתיים של כלל נגבה.

2.       בקרה על ניהול ענייני האגודה בתחום סמכויותיו וביצוע החלטות האסיפה.

3.       דיון והגשת תקציב אגודה לאישור האסיפה, לרבות דיווחי ביניים, סגירת שנה ואישור תקציב שנתי.

4.       אחריות להתאמת המבנה הארגוני של האגודה, והצעות לשינוי בתקנוני האגודה מול האסיפה.

5.       הכנת נושאים ואישרם בועד האגודה טרם פגישות האסיפה הכללית.

6.       דיון והכרעה במחלוקות הנוגעות לחיי הקהילה, כחלק מגיבוש מדיניות.

7.       אחריות למינוי מורשה חתימה באגודה.

8.       אחריות להבאת מעומדים לתפקיד מנהל הקהילה, אשר יבחרו בקלפי לתקופה של 3-4 שנים.

 

 

 

 

 

 

 

תדירות הישיבות

ועד האגודה נפגש, לא פחות מפעם בחודשיים ובכל עת כשתתקבל דרישה לכינוס הועד על ידי יו"ר האגודה, או  לפחות משניים מחברי הועד או וועדת ביקורת או רואה חשבון או על ידי הקיבוץ (מזכירות נגבה).

 

תנאים להגשת מעומדות

חבר אגודה רשום

 

המשך התהליך

פרסום "קול הקורא" - 8/10/20

סגירת המכרז - 8/11/20

כינוס אסיפת חברים (זום/מועדון) - סוף נובמבר

הצבעה בקלפי - שבוע לאחר האסיפה

 

שליחת מעומדות

רונן דגמי - מנהל הקהילה

מייל - mak@negba.biz

הודעות וואצאפ/נייד - 052-9245146

 

 

 

 

בברכה,

 

 

 

 

 

 


עותק,

ועד האגודה

מזכירות נגבה

יו"ר האגודה

יו"ר ועד מקומי

חסר רכיב