קיבוץ נגבה
חסר רכיב

תקנון בית העלמין

17/07/2019

 

 

 

תקנון קבורה אגודת מתיישבי נגבה – עדכון מספר 1

דצמבר 2019

 

כללי

בית הקברות הוא חילוני. (נהוג לקבור בארון, אך כל אדם ינהג ע"פ השקפתו – במידה ומישהו רוצה בצורת קבורה אחרת, הפרש העלות תהיה על חשבון המשפחה). האגודה תקים "צוות אבלות" שתפקידו לסייע ולתמוך במשפחת הנפטר בימים הראשונים ובימי השבעה. הצוות יורכב מאחראי בית עלמין, מנהל/ת אגודה קהילתית, אחראי רווחה בקיבוץ + 2-3 נציגי ציבור. שינוי בתקנון זה מחייב אישור אסיפת מתיישבי נגבה ברוב רגיל.

 

1.       אחריות צוות אבלות בעת פטירת חבר/ת אגודה:

א.      פרסום בעלון ולוחות מודעות בקיבוץ.

ב.      פרחים בבית הקברות בזמן ההלוויה.

ג.        ארגון טקס ההלוויה בתיאום עם המשפחה.

ד.      סידור המועדון וכיבוד לאחר ההלוויה.

ה.      סל אבלות לשבעה - אגודת מתיישבי נגבה תעניק "סל אבלות" למשפחת הנפטר בימי השבעה הכולל סיוע בארגון מקום השבעה, כיבוד קל ושתיה. (בגובה של עד 500 ₪)

 

2.       קבורה

א.      צוות אבלות בתיאום עם המשפחה אחראי על תיאום מיקום הקבר, חפירת הקבר, הכנת הנפטר לקבורה, הובלת הנפטר לקבורה וקבורתו.

ב.      עלויות הקבורה יחולו על אגודת מתיישבי נגבה כאשר המקור התקציבי הוא כספי הקבורה המשולמים ע"י הביטוח הלאומי.  

ג.        חבר אגודה שאינו מעוניין להיקבר בקיבוץ נגבה, כספי הביטוח הלאומי יועברו למשפחתו.

ד.      תעודת פטירה והתנהלות מול גורמים ממשלתיים באחריות המשפחה.

ה.      מצבה תיעשה כמקובל בקיבוץ נגבה וגודל המצבות הוא סטנדרטי ואחיד ובתיאום עם צוות אבלות.

ו.        טיפוח סביבת הקבר – השטח שמסביב למצבה הוא שטח ציבורי, שנועד למעבר ולקבורה עתידית. המשפחה יכולה לטפח עד – 20 ס"מ משני צדי המצבה.

 

 

 

ז.       עלויות מצבה:

1)       חבר אגודה שהינו חבר קיבוץ וילד עד גיוסו יקבל את המצבה על חשבון הקיבוץ לפי הנוהל המקובל. (כל תוספת מעל המקובל הינה על חשבון המשפחה, המקובל -  10 מילים, קישוט או כל תוספת אחרת).

2)       חבר אגודה שאינו חבר הקיבוץ, המצבה על חשבון המשפחה.

 

3.       שמירת מקום לבן/בת זוג של הנפטר/ת חבר/ת אגודה קהילתית.

לבקשת המשפחה בלבד, ניתן יהיה לשמור  בבית הקברות לצד הנפטר מקום לבן/בת הזוג ובלבד ובן/בת הזוג חברים באגודה וכתובתם בקיבוץ נגבה  ביום פטירתם. כל נושא שמירת מקום יהיה בתיאום עם צוות אבלות . שמירת המקום תתבצע ע"י סימון במפת בית הקברות.

 

4.       זכאות לקבורה

                                      א.    ע"פ החלטות משרד הפנים הקבורה תתאפשר קבורה למי שכתובתו/מקום מגוריו הינו בקיבוץ נגבה ביום פטירתו.

                                      ב.     ע"פ ההחלטות האגודה הקהילתית, תתאפשר קבורה לבן/בת של חבר האגודה הקהילתית (שאינם גרים בנגבה) כל עוד הוריהם חברי האגודה וגרים בנגבה.

                                       ג.     התחייבויות הקיבוץ שקדמו לתקנון ושנחתמו בכתב בלבד, יכובדו כלשונם לרבות הסכמים שאינם תואמים לקריטריונים המאושרים (כל הסכמי העבר נמצאים בתיק אבלות שבמזכירות ואצל ועדת אבלות).

                                      ד.     בקשת חבר אגודה לקבור את הוריו או אחיו/תו תתאפשר בהתאם לכללים הבאים:

1)       הבקשה תוגש מבעוד יום ותישמר בתיק אבלות במזכירות.

2)       הקבורה תתבצע בקבורה כפולה אחד מעל השני, לכל חבר האגודה יתאפשר לקבור בחלקתו נפטר נוסף כפי שמוזכר בסעיף 4ד'.

3)       כל עלות שתיווצר מקבורה ב 2 קומות  ותחרוג מדמי הביטוח הלאומי תחול על המשפחה.

4)       כל נפטר שאינו חבר אגודה, משפחתו תשלם לאגודה תשלום חד פעמי של 5851 ₪ דמי אחזקה לבית הקברות. המחיר מתעדכן מעת לעת באתר משרד הדתות. התשלום יעובר לאגודה במעמד החתימה על החוזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       מקרים חריגים והומניטריים יידונו בפני ועדת חריגים שתורכב מ:

                            א.      מזכיר/ת הקיבוץ ו/או מנהל/ת אגודה קהילתית.

                             ב.      ראש המועצה ובהעדרה מנכ"ל המועצה או מנהל אגף הרווחה.

                             ג.       יו"ר ועדת רווחה של הקיבוץ.

                             ד.      נציג ועדת אבלות.

 

6.       שונות:

א.        תחזוקת בית הקברות הינה באחריות האגודה הקהילתית כולל השקיה, גינון פיתוח וניקיון .

ב.         תחזוקת הקברים (שיפוץ, ניקוי, החלפת מצבה או כל טיפול שאינו גינון) הנה באחריות המשפחות. כל עבודת תחזוקה, תהיה בתיאום אחראי בית העלמין ובכפוף לכללים הנהוגים בבית העלמין.

ג.          הטיפול  ואחזקת מתחם בית הקברות נעשים על ידי אחראי בית הקברות בתאום עם צוות הנוי.

ד.         לעניין פרסום מודעה בעיתון יומי לחבר קיבוץ שנפטר, הפרסום יבוצע לאחר בקשת המשפחה ובכפוף לאישור המזכירות.

ה.        האגודה תנהל ספר רישום נפטרים ותיעוד בארכיון.

ו.          האגודה תקיים מפת תיעוד ומעקב למיקום הקברים ומקומות שמורים.

 

 

 

 

רונן דגמי, מנהל קהילה

                                                                                                                                           בשם

אגודת  מתיישבי   נגבה

 

 

 

 

התקנון עבר הצבעה בקלפי  בתאריך ה- 13/12/2019 על ידי האסיפה הכללית.

 

 

 

 

חסר רכיב