קיבוץ נגבה
חסר רכיב

חינוך בלתי פורמלי

חברי האגודה, הורים יקרים.
לאחר מספר רב של דיונים, גיבשנו המנהלת והועד מבנה ותוכנית לבלתי פורמאלית.
המסמך של המערכת אינו כולל מחירים, זאת לאור הכוונה להציג על התפיסה+ מבנה הבתים
להורים – לקבל משוב והתייחסות ולאחר מכן להציג את המשמעויות התקציביות.
חשוב לנו שתקראו ותעירו/תאירו לנו בכל עניין ודבר.
בתאריך ה- 31/7 יום רביעי הקרוב ניפגש למפגש הורים על מערכת החינוך,
נעסוק בגיל הרך + הבלתי פורמאלי.
נשמח לפגוש אתכם.
כל טוב,
מנהלת החינוך וועד האגודה.
חסר רכיב