קיבוץ נגבה
חסר רכיב

מרפאה

14/08/2019
קבלת אחות:
יום א' 10.00-12.00 / 17.00-19.00
יום ב' 10.00-12.00 / 13.00-14.00
יום ג' 10.00-12.00 / 13.00-14.00
יום ד' 11.00-13.00 / 19.00-18.00
יום ה' 10.00-12.00 / 13.00-14.00

קבלת רופא:
יום א' 17.00-19.00
יום ג' 08.00-12.00
יום ה' 14.00-18.00

בדיקות דם:
יום א' 07.30-09.00
יום ג' 07.30-09.00

טיפת חלב:
יום ד' 07.30-11.00
חסר רכיב