קול קורא להצטרפות לוועד האגודה

31/08/2019
ועד האגודה קורא לציבור להגיש מעומדות לוועד האגודה, התפנו מקומות של: נציג חבר חדש + חבר אגודה.
בקשות לשלוח למנהל הקהילה
מנהל קהילה