קיבוץ נגבה

המשך רישום למערכת החינוך

מועד התחלה: יום שבת , 31/08/2019 , 16:19
מועד סיום: יום שבת , 31/08/2019 , 16:19
מקום האירוע: משרדי מנהלי החינוך
אנו קוראים להורים להגיע למנהלי החינוך ולהסדיר את הרישום למערכות השונות, בהתאם לפרסומים באתר.