קיבוץ נגבה
חסר רכיב

מפגש הורים של החינוך החברתי 12/9

12/09/2019
מנהלת החינוך והאגודה זימנה את הורי המערכת החברתית לשיח על עדכונים והיכרות מנהלת החינוך. בנוסף הוצגו העלויות והחישוב שנעשה בבניית התקציב לתש"פ.
חסר רכיב