קבצים

https://www.negba.org.il/media/sal/pages/357/f39_זימון לאסיפת האגודה בנושא סיכום שנה והצגת תקציב 2020.pdf