קיבוץ נגבה
חסר רכיב

פרסום על עדכון תשלום קהילתי

04/03/2020

 

4/3/2020

 

 

חברי אגודה, תושבים יקרים,

 

הנדון: עדכון תשלום קהילתי -עדכון 2020

 

לאור החלטת האסיפה הכללית, אני מבקש לעדכנכם על עדכון גובה תשלום קהילתי בנגבה, בעלות של 12 ₪ לחבר/תושב.

להלן מחירי 2020

1.      חבר אגודה/תושב - 404 ₪.

2.      פנסיונר - 384 ₪.

 

חברים הזכאים להנחות, יקבלו את אחוז ההנחה בשיעור זהה לעבר, ובהתאמה למחיר החדש.

הנהלת חשבונות תבצע חיוב רטרואקטיבי על חודשים ינואר + פברואר 2020 של ההפרשים.

 

 

בברכה,

 

 

 

 

 

חסר רכיב